Elsikkerhedsattest til forsamlingslokaler

Det lovpligtige eleftersyn i forsamlingslokaler

Er du er lejer, forpagter eller ejer af et forsamlinglokale til mere end 150 personer, er det dit ansvar at få foretaget et el-eftersyn og ophængt en elsikkerhedsattest på et, for publikum, synligt sted.
EgedalEL.dk kan udfører det lovpligtige el-eftersyn, samt udfører kontrol af nød og panik-belysning og få ophængt din elsikkerhedsattest.

El-eftersynet skal gennemføres hvert 2. år og EgedalEL.dk kontakter dig naturligvis igen når det er tid til at forny din el-sikkerhedsattesten!

Det lovpligtige eleftersyn skal fortages i forsamlingslokaler som defineres som:

 • teatre
 • biografer
 • restauranter
 • diskoteker
 • selskabslokaler
 • mødelokalerkoncertsale
 • udstillingslokaler
 • idrætshaller
 • bygninger og lokaler, der benyttes til lign. formål.
 • samt tilhørende gange og flugtveje, vestibule, køkken, depotrum og andre lokaler med direkte tilknytning til det pågældende forsamlingslokale.

Du kan bestille en elsikkerhedsattest til forsamlingslokaler eller få et uforpligtigende tilbud.

Egedal EL udfører:

 • Udarbejdelse af 2. årlig installationseftersyn i bygninger i henhold til gældende lovgivning for offentlige forsamlingslokaler.
 • Test og afprøvning af HFI-relæer samt jordforbindelser
 • Gennemgang og afprøvning af nød- og flugtvejsbelysninger samt afprøvning og kontrol af batteribackuptider.
 • Udarbejdels af rapport samt evt. tilbud på fejlrettelser. 
 • Udstedelse af Elsikkerhedsatest

Læs mere